X

Rittal mijnProfiel: platform voor opt-in beheer

Rittal mijnProfiel: platform voor opt-in beheer

Met de komst van de nieuwe privacywet, de AVG of GDPR, werd het voor ieder bedrijf noodzakelijk om het opt-in beheer van nieuwsbriefinschrijvingen op orde te brengen. Bij iedere nieuwsbrief die wordt verstuurd moet immers aangetoond kunnen worden dat er toestemming is, de opt-in van iedere ontvanger moet altijd voorhanden zijn.

In aanloop op de invoer van de GDPR ontstond deze vraag logischerwijs ook bij Rittal. Hoe kunnen alle registraties voor de verschillende nieuwsbrieven goed worden beheerd? En dan zowel bestaande inschrijvingen als nieuwe inschrijvingen die iedere dag binnenkomen.

InterXL stelde voor een database te ontwikkelen waarin alle aanwezige inschrijvingen met opt-in informatie konden worden opgeslagen. Deze database werd ontsloten middels een API zodat applicaties, websites van Rittal die persoonlijke gegevens van bezoekers verzamelen, erop aangesloten konden worden. Als uitgangspunt voor de API werd die van InterXL genomen. Deze is standaard voorzien van ondersteuning voor diverse randvoorwaarden, denk aan externe apps, API keys en oAuth autorisatie. Aangezien ook een admintool standaard aanwezig is werd hiermee meteen een flinke stap richting het einddoel gezet.

Inmiddels is de API live en kan iedere Rittal website alle gegevens van bezoekers die binnenkomen doorsturen naar de database zodat gecentraliseerd per contactpersoon persoonlijke gegevens, communicatievoorkeuren, interessegebieden en natuurlijk opt-ins zijn opgeslagen. Via het admintool kan alle informatie altijd worden geraadpleegd en kunnen opt-ins wanneer nodig worden opgezocht.

Voor plaatsen waar het niet mogelijk is de API te implementeren, denk aan landingspagina's in externe platformen, werd op basis van de API een e-mail interface ontwikkeld. Deze verwerkt automatisch binnenkomende berichten, resultaatnotificaties bij contactformulieren bijvoorbeeld, en registreert deze via de API in de centrale database.

Tenslotte werd op basis van de API de gebruikersinterface mijnProfiel ontwikkeld. Dit is de portal via welke de contactpersoon zelf toegang heeft tot zijn of haar gegevens. Gebruikers hebben middels hun e-mail adres eenvoudig toegang en kunnen zo zelf hun persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren inzien en beheren.

Op dit moment wordt gewerkt aan een tweede versie van het platform waarin het admintool voor beheerders en de mijnProfiel interface voor eindgebruikers verder worden uitgebreid. Hierbij wordt het platform gekoppeld aan het CRM systeem van Rittal zodat overal en altijd met actuele data wordt gewerkt. Ook worden exportfuncties geïmplementeerd om snel informatie te kunnen exporteren voor bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven middels MailChimp of HubSpot.

Delen:

Meer weten?

E-mail nieuwsbrief
Nieuwe website voor de Meeesters in IT - InterXL Internet ServicesWerk - InterXL Internet ServicesNieuwe website voor Annelies & Co - InterXL Internet Services

InterXL BV, Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem
T. 026 472 0 658, E. info@InterXL.com, W. 026 472 0 658