X

Rittal mijnProfiel: platform voor opt-in beheer

Rittal mijnProfiel: platform voor opt-in beheer

Met de komst van de nieuwe privacywet, de AVG of GDPR, is het voor iedere organisatie noodzakelijk geworden om het opt-in beheer van nieuwsbriefinschrijvingen goed op orde te hebben. Bij iedere nieuwsbrief die wordt verstuurd moet immers aangetoond kunnen worden dat er toestemming is, de opt-in van iedere ontvanger moet altijd voorhanden zijn.

In aanloop op de invoer van de GDPR ontstond deze vraag logischerwijs ook bij Rittal. Hoe kunnen alle registraties voor de verschillende nieuwsbrieven goed worden beheerd? En dan zowel de bestaande inschrijvingen als de nieuwe inschrijvingen die via alle verschillende websites dagelijks binnenkomen.

InterXL stelde voor een platform te ontwikkelen waarin alle aanwezige inschrijvingen met opt-in informatie konden worden opgeslagen. Dit platform werd ontsloten middels een API zodat applicaties, websites van Rittal die persoonlijke gegevens van bezoekers verzamelen, erop aangesloten konden worden. Als uitgangspunt voor de API werd die van InterXL genomen, deze was standaard al voorzien van diverse benodigde randvoorwaarden, denk aan een autorisatiemodel voor externe apps, API keys en oAuth autorisatie. Naast de API kon ook het admintool van InterXL worden ingezet, zo werd meteen een flinke stap richting het einddoel gezet.

Inmiddels is het platform live en stuurt iedere Rittal website middels de API alle gegevens van bezoekers door naar het platform zodat gecentraliseerd per contactpersoon persoonlijke gegevens, communicatievoorkeuren, interessegebieden en natuurlijk de opt-ins zijn opgeslagen. Via het admintool kan alle informatie altijd worden geraadpleegd en kunnen opt-ins wanneer nodig worden opgezocht.

Voor applicaties waar het niet mogelijk was de API te implementeren, denk aan landingspagina's in externe platformen, werd een e-mail interface ontwikkeld. Deze verwerkt automatisch binnenkomende berichten, resultaatnotificaties bij contactformulieren bijvoorbeeld, en registreert deze via de API in het opt-in platform.

Eindgebruikers, de contactpersonen van Rittal, kunnen hun eigen gegevens en communicatievoorkeuren beheren via Rittal mijnProfiel. Gebruikers worden via hun e-mail adres eenvoudig geautoriseerd om toegang tot hun eigen gegevens in de applicatie te krijgen.

Inmiddels is de tweede versie van het platform live waarin het admintool voor beheerders en de mijnProfiel interface voor eindgebruikers verder zijn uitgebreid. In het admintool zijn een exportfunctie opgenomen voor het exporteren van contactpersonen met gekoppelde informatie en een koppeling met SAP, het ERP van Rittal, is ontwikkeld zodat alle gegevens tussen beide platformen grotendeels geautomatiseerd synchroon worden gehouden.

Delen:

InterXL BV, Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem
T. +31(0)26 472 0 658, E. info@InterXL.com